Het Wat denk je nu écht van LHBTIQA+?-Stemhokje

Het Wat denk je nu écht van LHBTI+ is een kuntwerk met een prikkelende titel bedoeld om met mensen in gesprek te gaan. Vaak denken we dat het goed gaat in Nederland met de positie van LHBTIQA+-personen. Maar is dat ook zo? In het kunstwerk kun je op stellingen reageren en vragen beantwoorden over bijvoorbeeld gelijke rechten voor gezinnen, die uit meer dan twee ouders bestaan en of rechten van LHBTIQA+-ers wel in het politieke debat thuis horen.

Aan de buitenkant is het hokje beplakt met prikkelende en uitdagende stellingen in de vorm van verkiezingsposters. Aan de binnenkant heeft het kunstwerk de uitstraling van een stemhokje. Een plek waar je het gordijn achter je dichttrekt en nu eens écht kunt aangeven wat je van deze stellingen vindt, zonder dat er iemand meekijkt en zonder dat je het gevoel hebt sociaal wenselijke antwoorden te moeten geven. Een Hoe-LHBTIQA+-inclusief-ben jij-zelftest. De vragen en stellingen zijn mede opgesteld door dr. Niels Spierings, inclusie- en exclusiesocioloog en universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit.

Hoe werkt het?

De deelnemer beantwoordt 12 vragen en stellingen in een computergame. Het spelen van deze game stemt de deelnemer tot nadenken over verschillende onderwerpen met als overkoepelend thema ‘wat vind ik nu echt van LHBTIQA+?’.
De data die uit deze rondes komen, worden geanonimiseerd opgeslagen en kunnen gebruikt worden voor een nagesprek of bij het educatieprogramma. De data kunnen ook vergeleken worden met eerdere sessies.

 

Programma

Stichting Rainbow Collective biedt een gevarieerd programma aan samen met het stemhokje. 

Naar aanleiding van de uitkomst van de vragen zijn er verschillende manieren om er programma omheen te maken.

Denk hierbij aan:

  • Educatief in de bibliotheek, op locatie, scholen, bedrijven en organisaties. Op dit moment wordt er een educatief programma ontwikkeld. Dit programma komt in het najaar van 2023 beschikbaar.
  • Debat.
  • Verdiepingspodiumprogramma.
  • Kickstarter van gesprek: het publiek vult de vragen in, daarna vindt er een gesprek plaats, en vervolgens vullen de deelnemers nogmaals de vragen in. Is er verandering zichtbaar?

Aanvullende vormen

  • Lokale inbedding en human intrest: een lokaal, aan de vragen uit het stemhokje gerelateerd persoon wordt gevraagd om on stage haar/zijn/hun verhaal te vertellen.

Begeleiding

Stichting Rainbow Collective zorgt desgewenst voor begeleiding bij het stemhokje. Deze begeleiding nodigt mensen uit deel te nemen en kan ook eventuele vragen van deelnemers te beantwoorden en in gesprek te gaan. 

Praktisch

Het stemhokje wordt op locatie gebouwd en afgebouwd.

Het stemhokje kan niet in de regen staan en heeft een vlakke ondergrond en 230V aansluiting nodig.

Tijdens dat het stemhokje actief is, is er een technische achterwacht voor het geval dat er een storing is. Het laden en lossen graag zo dicht mogelijk bij de locatie van het bouwen en breken. Er is een parkeerplek nodig voor een auto.

Meer informatie over het project en de kosten, mail met Sander@rainbowcollective.nl

Credits

Concept: Rainbow Collective / Sander Ederveen

Ontwerp en uitvoering: Jacco Mittendorff en Etke Berk

Ontwerp game: Tristan Poiesz en Yannick Mul

Educatie: Marjolein Hordijk

Organisatie: Stichting Rainbow Collective

Mede mogelijk gemaakt door: