Home

Stichting Rainbow Collective

Stichting Rainbow Collective is een nieuwe stichting die voortgekomen is uit Stichting Roze Woensdag en Pride Photo Nijmegen. De stichting is opgericht door de aanjagers en organisatoren van deze organisaties, Sander Ederveen en Wouter Christiaens.

Onze ambitie

Onze ambitie is om in 2022 het eerste Rainbow Collective Festival te organiseren. Een evenement met landelijke uitstraling en publieksbereik dat plaatsvindt in Nijmegen en waarmee we kijken wat de stand van zaken m.b.t. LHBTIAQ+-emancipatie en acceptatie: wat is De Stand van ons Regenboogland? Wij zoeken de volle breedte van de culturele mogelijkheden en zetten vele uitingsvormen in: beeldende kunst, theater, muziek, film, fotografie, debat etc. Het moet de start worden van een jaarlijks terugkerend festival.

Cultuur en maatschapppelijk engagement voor iedereen

Breed publiek

Rainbow Collective werkt op het snijvlak van cultuur en maatschappelijk engagement en organiseert projecten die LHBTIQA+ gerelateerd zijn maar die een breder publiek trekken. Ze worden georganiseerd met en voor een publiek dat zowel LHBTIQA+ als hetero en cisgender is.

 

Contact

Binnenkort volgt op deze website meer informatie over Rainbow Collective. Heb je in de tussentijd een vraag of wil je in contact komen met de organisatie? Dan vind je hieronder de contactgegevens.

Sander Ederveen sander@rainbowcollective.nl
Wouter Christiaens wouter@rainbowcollective.nl